Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Taryfa dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

przyjęta Uchwałą Nr 21/2015 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia 3 grudnia 2015 r.

2015-12-07 09:41:02
Taryfa dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

przyjęta Uchwałą Nr 21/2014Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia5 grudnia 2014 r.

2014-12-05 14:42:17
Taryfa dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

przyjęta Uchwałą Nr 12/2013Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia6 grudnia 2013 r.
2013-12-09 11:04:11
Taryfa dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

przyjęta Uchwałą Nr 15/2012 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni z dnia 3 grudnia 2012 r.

2012-12-04 14:50:55
Taryfa dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni na okres od 1 stycznai 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

przyjętaUchwałą Nr 26/2010 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni z dnia 6 grudnia 2010 r.
2010-12-09 09:36:02
Taryfa dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

przyjęta uchwałą nr 18/2009Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyniz dn. 4 grudnia 2009 r.

2010-01-04 00:00:00
Taryfa dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia na okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

przyjęta Uchwałą Nr 23/2011 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin z dnia 5 grudnia 2011r.

2011-12-09 09:03:19
Taryfa dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia na okres od 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

przyjętaUchwałą Nr 13/2016Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia 5 grudnia 2017 roku.

2016-12-05 12:51:05
Taryfa dla Urzędu Gminy Wejherowo na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

przyjęta Uchwałą Nr 24/2010 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni z dnia 6 grudnia 2010 r.
2010-12-09 09:27:32
Taryfa dla Urzędu Gminy Wejherowo na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

przyjęta uchwałą nr 16/2009 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni z dn. 4 grudnia 2009 r.

2010-01-04 00:00:00