Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Taryfa dla Stoczni Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni na okres od 2 lutego 2010 r. do 1 lutego 2011 r.

przyjętauchwałą nr 26/2009 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni z dn. 28 grudnia2009 r.

2010-01-04 00:00:00
Taryfa dla Urzędu Gminy Szemud na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

przyjęta uchwałą nr 15/2009 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni z dn. 4 grudnia 2009 r.

2010-01-04 00:00:00
Taryfa dla Urzędu Gminy Wejherowo na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

przyjęta uchwałą nr 16/2009 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni z dn. 4 grudnia 2009 r.

2010-01-04 00:00:00
Taryfa dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych "PEKO Sp. z o.o." z siedzibą w Kosakowie

na okres od 11 lutego 2010 r. do 10 lutego 2011 r.

przyjęta uchwałą nr 24/2009 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni z dn. 28 grudnia 2009 r.

2010-01-04 00:00:00
Taryfa dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

przyjęta uchwałą nr 17/2009 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni z dn. 4 grudnia 2009 r.

2010-01-04 00:00:00
Taryfa dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

przyjęta uchwałą nr 18/2009Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyniz dn. 4 grudnia 2009 r.

2010-01-04 00:00:00
Taryfa dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.


przyjęta Uchwałą nr 21/2010 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni z dnia 6 grudnia 2010 r.
2010-12-09 09:04:25
Taryfa dla Urzędu Gminy Szemud na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.


przyjęta Uchwałą Nr 22/2010 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni z dnia 6 grudnia 2010 r.
2010-12-09 09:19:36
Taryfa dla Urzędu Gminy Wejherowo na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

przyjęta Uchwałą Nr 24/2010 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni z dnia 6 grudnia 2010 r.
2010-12-09 09:27:32
Taryfa dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni na okres od 1 stycznai 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

przyjętaUchwałą Nr 26/2010 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni z dnia 6 grudnia 2010 r.
2010-12-09 09:36:02