Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr 16/2016

Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni z dnia 5 grudnia 2016 roku.

w sprawie: budżetu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" na 2017 rok.

informacja o ogłoszeniu aktu normatywnego

2016-12-19 14:42:30
Uchwała Nr 10/2016

Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni z dnia 5 grudnia 2016 roku.

W sprawie: Zmiany planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Szemud na lata 2016-2019

2016-12-12 13:11:31
Uchwała Nr 11/2016

Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni z dnia 5 grudnia 2016 roku

w sprawie: uchwalenie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Wejherowo na lata 2017-2019.

2016-12-12 13:09:24
Uchwała Nr 14/2016

Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni z dnia 5 grudnia 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Szemud

2016-12-12 09:40:17
Uchwała Nr 13/2016

Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni z dnia 5 grudnia 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zarządu Morskiego Portu S.A. z siedzibą w Gdyni.

2016-12-05 13:35:48
Uchwała Nr 12/2016

Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni z dnia 5 grudnia 2016 roku

w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągó i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni

2016-12-05 12:30:08
Uchwała Nr 9/2016

Zgromadzenia Komunlanego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia 15 czerwca 2016 roku.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 16/2015 z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie budżetu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" na 2016 rok

2016-06-16 14:01:45
Uchwała Nr 8/2016

Zgromadzenia Komunlanego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia 15 czerwca 2016 roku.

w sprawie: wezwania wniesionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową"NA WZGÓRZU" do uchylenia uchwały Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" zatwierdzającej taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji Spółka z o.o.

2016-06-16 13:59:28
Uchała Nr 4/2016

Zgromadzenia Komunlanego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia 31 marca 2016 roku.

w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Kosakowie na lata 2016-2018.

2016-04-01 08:35:34
Uchwała Nr 3/2016

Zgromadzenia Komunlanego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia 31 marca 2016 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni za rok 2015.

2016-03-31 14:39:57