Jakość wody na terenie gmin – członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

 
 

Jakość wody na obszarze gmin – członków[1] Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz 4 miejscowości z gminy Puck (Połchowo, Rekowo Górne, Widlino,Sławutówko):

 

  • PEWiK Sp. z o.o. w Gdyni – zgodnie z decyzją nr 010/MSz/III/4/133/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. wydaną przez Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zmienioną decyzją nr DOS.70381/III/2714/2007 z dnia 27 grudnia 2007r. świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców następujących miejscowości: miasto Gdynia, miasto Rumia, miasto Reda, miasto Wejherowo, gmina Kosakowo – Pogórze, Kazimierz, Dębogórze, Wybudowanie.

 

Dane dotyczące jakości wody dystrybuowanej przez Sp. PEWIK Sp. z o.o. dostępne są na stronie:

http://www.pewik.gdynia.pl/woda-dla-ciebie/jakosc-wody-w-twojej-okolicy-2

 

  • PEKO Sp. z o.o. w Kosakowie - zgodnie z decyzją nr nr 010/MSz/VI/6/190/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. wydaną przez Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i zmienioną decyzjami:

- 010/MSz/VI/13/1335/2004 z dnia 4 czerwca 2004r.

- DOS.70380/V/1638/2009 z dnia 24 sierpnia 2009r., 

świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców następujących miejscowości: Kosakowo, Dębogórze, Mosty, Mechelinki, Rewa, Pierwoszyno, Pogórze.

 

Dane dotyczące jakości wody dystrybuowanej przez PUK PEKO Sp. z o.o. dostępne są na stronie:

http://pukpeko.pl/woda/

 

  • Saur Neptun Gdańsk S.A. - zgodnie z decyzją nr 010/MSz/V/10/134/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. wydaną przez Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zmienioną decyzją nr 010/MSz/V/16/1334/2004 z dnia 4 czerwca 2004r. świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców na obszarze gminy miasta Gdynia:

- Dzielnica Gdynia – Wielki Kack, ulice: Łosiowa, Sarnia, Jelenia,

- Dzielnica Gdynia – Orłowo ul. Bernadowska 1.

 

Dane dotyczące jakości wody dystrybuowanej przez Saur Neptun Gdańsk S.A. dostępne są na stronie:

http://www.gdansk.pl/srodowisko,491.html

 

  • Zarząd Morskiego Portu w Gdyni S.A. – zgodnie z decyzją 010/MSz/VII/3/1441/2004 z dnia 21 czerwca 2004r. wydaną przez Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wodę  na obszarze: 

- Aleja Zjednoczenia – numery 1-3, 7,9,11;

- Nabrzeże: Pomorskie i Prezydenta,

- ul. Waszyngtona (tranzyt i zasilanie Stoczni NAUTA),

- ul. Św. Piotra (podłączenie do „DALMORU” i tranzyt),

- ul. Chrzanowskiego – numery 3-21,

- ul. Węglowa – zasilanie Stoczni NAUTA, numery: 10-22 oraz na terenie Portu do Nabrzeża Wendy,

- ulice: Waszyngtona, Francuska, Polska, Rotterdamska, Celna, Rumuńska, Indyjska i Dokerów,

- od Ronda Ofiar Grudnia do ul. Demela nr 4 (tranzyt do zbiorników retencyjnych),

- Al. Solidarności – numery 1-2,

- ul. Czechosłowacka (awaryjne podłączenie do Stoczni Gdynia S.A.),

- ul. Janka Wiśniewskiego – numery: 13-32 i dalej tranzyt do Portowe Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Janka Wiśniewskiego 23,

- od Stacji Uzdatniania Wody do ul. Kontenerowej (tranzyt),

- ul. Kontenerowa,

- ul. Janka Wiśniewskiego 27, 29, 31,

- ul. Kwiatkowskiego 60 (Terminal Kontenerowy),

położonym w granicach administracyjnych gminy miasta Gdynia w Dzielnicy Śródmieście.

 

Dane dotyczące jakości wody dostępne są do wglądu w siedzibie Zarządu przy ul. Rotterdamskiej 9 w Gdyni w Dziale Ochrony Środowiska lub pod numerem telefonu /58/ 621 52 69.

 

  • Urząd Gminy w Wejherowie – działa jako przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne i świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców następujących miejscowości: Bolszewo, Gościcino, Łężyce.

 

Dane dotyczące jakości wody dystrybuowanej przez Gminę Wejherowo dostępne są na stronie:

http://www.ug.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=388&Itemid=51

 

  • Urząd Gminy w Szemudzie - działa jako przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne i świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gminy Szemud.

 

Dane dotyczące jakości wody dystrybuowanej przez Gminę Szemud dostępne są na stronie:

http://www.bip.szemud.pl/index.php?kate=2&men1=36&men2=80&menu=80

 

Informacja została zamieszczona zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.). Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, wykonuje prawa i obowiązki organów gmin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1) powyżej cytowanej ustawy.

 

 


[1] (tj. m. Gdynia, m. Rumia, m. Reda, m. Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud)

 

 

Liczba odwiedzin : 799
Podmiot udostępniający informację : Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Wantoch-Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Wantoch-Rekowska
Czas wytworzenia: 2012-08-29 08:31:49
Czas publikacji: 2016-04-25 15:17:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak