Zezwolenia w zakresie prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

 

Pełne teksty zezwoleń są dostępne na pisemny wniosek, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w siedzibie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przy ul. Konwaliowej 1 w Gdyni oraz w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych

 

Spis przedsiębiorstw, które uzyskały zezwolenie na terenie działania Komunalnego Związku Gmin 'Dolina Redy i Chylonki':

  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PEWIK” Sp. z o.o., ul. Witomińska 21, 81-863 Gdynia; zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, nr decyzji 010/MSz/III/4/133/2003 z 13 stycznia 2003 r.
  • Saur Neptun Gdańsk S.A., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk; zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, nr decyzji 010/MSz/V/10/134/2003 z 13 stycznia 2003 r.
  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Peko Sp. z o.o., ul. Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo; zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, nr decyzji 010/MSz/VI/6/190/2003 z 13 stycznia 2003 r.
  • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia; zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, nr decyzji 010/MSz/VII/3/1441/2004 z 21 czerwca 2004 r.
 

Liczba odwiedzin : 817
Podmiot udostępniający informację : Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Wantoch-Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Wantoch-Rekowska
Czas wytworzenia: 2004-03-29 17:15:43
Czas publikacji: 2016-04-25 15:16:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak