Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Taryfa dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

przyjęta Uchwałą nr 14/2012 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni z dnia 3 grudnia 2012 r.

2012-12-04 14:46:47
Taryfa dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO S.A. z siedzibą w Kosakowie na okres od dnia 11 lutego 2012r. do dnia 10 lutego 2013r.

obowiązująca w trybie art.24 ust. 8 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

2012-02-07 11:19:41
Taryfa dla Stoczni Gdynia na okres od 1 lutego 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.

obowiązująca w trybie art.24 ust. 8 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

2012-02-01 13:54:30
Taryfa dla Gminy Wejherowo na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

obowiązująca w trybie art.24 ust. 8 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

2011-12-19 11:51:16
Taryfa dla Saur Neptun Gdańsk S.A. na okres od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

obowiązująca w trybie art.24 ust. 8 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

2011-12-19 11:41:48
Taryfa dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni na okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

przyjęta Uchwałą Nr 22/2011 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia 5 grudnia 2011r.

2011-12-09 09:07:01
Taryfa dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia na okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

przyjęta Uchwałą Nr 23/2011 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin z dnia 5 grudnia 2011r.

2011-12-09 09:03:19
Taryfa dla Gminy Szemud na okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

przyjęta Uchwałą Nr 24/2011 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia 5 grudnia 2011r.

2011-12-09 08:55:52
Taryfa dla Przedsiębiorstwa Usług Komunlanych PEKO S.A. z siedzibą w Kosakowie na okres od 01 lipca 2011r. do 10 lutego 2012r.


Uchwałą Nr 16/2011 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia 30 maja 2011r. czas obowiązywania taryfy przyjętej Uchwałą Nr
24/2009 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"z dnia 28 grudnia 2009r. wraz ze zmianą zgodnie z uchwałą nr 2/2011 z dnia 14 stycznia 2011r. został przedłużony na okres od 01 lipca 2011r. do 10 lutego 2012r.
2011-07-06 11:57:27
Taryfa dla Stoczni Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni na okres od 02 lutego 2011r. do 01 lutego 2012r.

Uchwałą Nr 1/2011 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia 14 stycznia 2011r. czas obowiązywania taryfy przyjętej Uchwałą Nr 26/2009 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"z dnia 28 grudnia 2009r. został przedłużony na okres od 02 lutego 2011r. do 01 lutego 2012r.
2011-01-26 13:49:34