Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Taryfa dla Saur Neptun Gdańsk S.A. na okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

obowiązująca w trybie art.24 ust. 8 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
2013-12-09 11:58:39
Taryfa dla Gminy Szemud na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

przyjęta UchwałąNr 15/2013 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia 6 grudnia 2013r.
2013-12-09 11:52:34
Taryfa dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

przyjęta Uchwałą Nr 11/2013Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia6grudnia 2013r.
2013-12-09 11:44:45
Taryfa dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

przyjęta Uchwałą Nr 12/2013Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia6 grudnia 2013 r.
2013-12-09 11:04:11
Taryfa dla Stoczni Gdynia na okres od 1 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

obowiązująca w trybie art.24 ust. 8 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

2013-01-31 08:09:32
Taryfa dla Saur Neptun Gdańsk S.A. na okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

obowiązująca w trybie art.24 ust. 8 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

2013-01-14 14:32:26
Taryfa dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych "PEKO" Sp. z o.o. w Kosakowie na okres od 11 lutego 2013r. do 10 lutego 2014r.

przyjętaUchwałą Nr 2/2013 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia 14 stycznia 2013r.
2013-01-14 12:54:58
Taryfa dla Gminy Wejherowo na okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

przyjęta Uchwałą Nr 17/2012 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia 3 grudnia 2012r.

2012-12-04 14:57:35
Taryfa dla Gminy Szemud na okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

przyjęta Uchwałą Nr 19/2012 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia 3 grudnia 2012r.

2012-12-04 14:54:24
Taryfa dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

przyjęta Uchwałą Nr 15/2012 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni z dnia 3 grudnia 2012 r.

2012-12-04 14:50:55