Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Taryfa dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych "PEKO" Sp. z o.o. w Kosakowie na okres od 11 lutego 2015 r. do 10 lutego 2016 r.

przyjętaUchwałą Nr 1/2015 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia 16 stycznia 2015r.

2015-01-20 11:57:45
Taryfa dla Stoczni Gdynia S.A. na okres od 31 stycznia 2015 r. do 30 stycznia 2016 r.

obowiązująca w trybie art.24 ust. 8 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
2015-01-19 12:23:23
Taryfa dla Saur Neptun Gdańsk S.A. na okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

obowiązująca w trybie art.24 ust. 8 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
2014-12-05 14:45:32
Taryfa dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

przyjęta Uchwałą Nr 21/2014Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia5 grudnia 2014 r.

2014-12-05 14:42:17
Taryfa dla Gminy Szemud na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

przyjęta UchwałąNr 19/2014 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia 5 grudnia 2014r.

2014-12-05 14:39:21
Taryfa dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

przyjęta Uchwałą Nr 18/2014 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia5grudnia 2014r.

2014-12-05 14:35:04
Taryfa dla Gminy Wejherowo na okres od 1 kwietnia 2014 roku do dnia 31 marca 2015 roku

przyjętaUchwałą Nr 2/2014 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia3 marca 2014 roku.
2014-03-04 13:37:37
Taryfa dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych "PEKO" Sp. z o.o. w Kosakowie na okres od 11 lutego 2014 r. do 10 lutego 2015 r.

obowiązująca w trybie art.24 ust. 8 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
2014-02-12 13:39:36
Taryfa dla Stoczni Gdynia na okres od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

obowiązująca w trybie art.24 ust. 8 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
2014-01-30 12:17:32
Taryfa dla Gminy Wejherowo na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.

przedłużonaUchwałą Nr13/2013Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia 6 grudnia 2013r.
2013-12-09 12:21:14