Dane teleadresowe

Komunalny Związek Gmin 'Dolina Redy i Chylonki'

ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia-Witomino


strona internetowa: www.kzg.pl

NIP: 586-000-83-86

REGON: 190028643

tel./fax. (+48) 058 624 46 61

(+48) 058 624 45 99 + nr wewnętrzny

Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych kliknij tutaj

Dział Administracyjno - Kadrowy / Sekretariat Zarządu :wewn. 32

e-mail: sekretariat@kzg.pl

Małgorzata Przybytniak-Niemczyk- Kierownik Działu

Dorota Dymarkowska - Podinspektor ds. administracyjno-kadrowych

Joanna Wantoch-Rekowska -Starszy Specjalistads. administracyjno-kadrowych

p.o. Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Dział Gospodarki Odpadami: wewn. 37 lub 38

Informacje o gospodarce odpadami: tel. (+48) 058 624 66 11

e-mail: dgo@kzg.pl

Informacje dot. sprawozdawczości wynikającej z ustawy o utrzymaniu

czystościiporządku w gminach: wewn. 34

e-mail: sprawozdawczosc@kzg.pl

Renata Czarnecka - Kierownik Działu

Krystyna Kruczalak - Główny Specjalista ds. gospodarki odpadami

Anna Gatner-Białoskórska - Inspektor ds. gospodarki odpadami

Justyna Adamczyk - Podinspektor ds. gospodarki odpadami

EmiliaSorówka -Starszy Specjalistads. gospodarki odpadami

Jagoda Małkowska-Wawrzyniak – Samodzielny Referent ds. gospodarki odpadami

Dział Ochrony Środowiska: wewn. 36, 39 lub 40

Informacje o edukacji ekologicznej: tel. (+48) 058 624 75 15

e-mail: dos@kzg.pl

Aleksandra Bodnar – Kierownik Działu

Dorota Dragan – Główny Specjalista ds. ochrony środowiska

Małgorzata Książkiewicz – Inspektor ds. ochrony środowiska

Monika Szpakowska – Inspektor ds. ochrony środowiska

Monika Rak – Inspektor ds. ochrony środowiska

Lilianna Gołaszewska –Starszy Specjalistads. ochrony środowiska

Katarzyna Kwiatkowska - Stażysta-Referent ds. ochrony środowiska

Dział Finansowo - Księgowy: wewn. 35

e-mail: dfk@kzg.pl

Alicja Helbin – Główna Księgowa

Barbara Mierska-Drogosz – Główny Specjalista ds. finansowo- księgowych

MartaWalkowiak – Podinspektor ds. finansowo- księgowych


Liczba odwiedzin : 1600
Podmiot udostępniający informację : Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Wantoch-Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Szpakowska
Czas wytworzenia: 2004-03-11 13:31:02
Czas publikacji: 2016-08-17 12:31:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak