Dane teleadresowe 

 
 

Komunalny Związek Gmin 'Dolina Redy i Chylonki'

 

ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia-Witomino


strona internetowa: www.kzg.pl 

 

NIP: 586-000-83-86

 REGON: 190028643

  

tel./fax.  (+48) 058 624 46 61

             (+48) 058 624 45 99 + nr wewnętrzny

             

 

Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych kliknij tutaj

 

 

    Dział Administracyjno - Kadrowy / Sekretariat Zarządu : wewn. 32

    e-mail: sekretariat@kzg.pl

    Małgorzata Przybytniak-Niemczyk- Kierownik Działu

    Dorota Dymarkowska - Podinspektor ds. administracyjno-kadrowych

    Joanna Wantoch-Rekowska - Starszy Specjalista ds. administracyjno-kadrowych

    p.o. Administratora Bezpieczeństwa Informacji  

 

    Dział Gospodarki Odpadami: wewn. 37 lub 38

    Informacje o gospodarce odpadami: tel. (+48) 058 624 66 11

    e-mail: dgo@kzg.pl 

    Informacje dot. sprawozdawczości wynikającej z ustawy o utrzymaniu

    czystości i porządku w gminach: wewn. 34

    e-mail: sprawozdawczosc@kzg.pl

    Renata Czarnecka - Kierownik Działu

    Krystyna Kruczalak - Główny Specjalista ds. gospodarki odpadami

    Anna Gatner-Białoskórska - Inspektor ds. gospodarki odpadami

    Justyna Adamczyk - Podinspektor ds. gospodarki odpadami

    Emilia Sorówka - Starszy Specjalista ds. gospodarki odpadami

    Jagoda Małkowska-Wawrzyniak – Samodzielny Referent ds. gospodarki odpadami

 

    Dział Ochrony Środowiska: wewn. 36, 39 lub 40

    Informacje o edukacji ekologicznej: tel. (+48) 058 624 75 15

    e-mail: dos@kzg.pl

    Aleksandra Bodnar – Kierownik Działu

    Dorota Dragan – Główny Specjalista ds. ochrony środowiska

    Małgorzata Książkiewicz – Inspektor ds. ochrony środowiska

    Monika Szpakowska – Inspektor ds. ochrony środowiska

    Monika Rak – Inspektor ds. ochrony środowiska

    Lilianna Gołaszewska – Starszy Specjalista ds. ochrony środowiska  

    Katarzyna Kwiatkowska - Stażysta-Referent ds. ochrony środowiska

 

    Dział Finansowo - Księgowy: wewn. 35

    e-mail: dfk@kzg.pl

    Alicja Helbin – Główna Księgowa

    Barbara Mierska-Drogosz – Główny Specjalista ds. finansowo- księgowych

    Marta Walkowiak – Podinspektor ds. finansowo- księgowych

 

 

Liczba odwiedzin : 1647
Podmiot udostępniający informację : Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Wantoch-Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Szpakowska
Czas wytworzenia: 2004-03-11 13:31:02
Czas publikacji: 2016-08-17 12:31:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak