__ 

 

Witamy serdecznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
 


KZG-_2_wers.jpg 81-651 Gdynia - Witomino
ul. Konwaliowa 1
Nip: 586-000-83-86

tel: 058-624-45-99

 

 

Powszechność dostępu do informacji publicznej w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” realizowana jest poprzez zamieszczanie informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, w serwisie http://www.kzg.pl/ oraz poprzez wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych w siedzibie Związku. W przypadku niezamieszczenia informacji w Biuletynie dostęp do informacji publicznej realizowany jest poprzez udostępnienie informacji publicznej na  wniosek. (23.5 KB)

 

 

 Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki":

  • - został powołany wraz ze zmianą ustrojową dokonaną w 1990 r.,
  • - 22 listopada 1991 r. został zarejestrowany pod nr 41 w Rejestrze Związków Międzygminnych MSWiA,
  • - jest organizacją, której podstawowym działaniem jest realizacja zadań publicznych gmin członkowskich, tzn. Gdyni, Kosakowa, Redy, Rumi, Sopotu, Wejherowa Miasta i Gminy w zakresie ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, gospodarki odpadowej, wodno-ściekowej i grzewczej.
 

Liczba odwiedzin : 982
Podmiot udostępniający informację : Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Wantoch-Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Wantoch-Rekowska
Czas wytworzenia: 2010-12-06 10:11:03
Czas publikacji: 2010-12-06 10:11:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak