Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Decyzja o nałożeniu kary za nieterminowe złożenie sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr 797/IX/2016

w sprawie: wydania decyzji dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania kwartalnego przez przedsiębiorcę prowadzącego działalnosć w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wyłączenia jawności dokonał Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

2016-11-25 15:14:34
Decyzja o nałożeniu kary za nieterminowe złożenie sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Uchwała nr 805/IX/2016

w sprawie: wydania decyzji dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania kwartalnego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Wyłączenia jawności dokonał Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

2016-11-25 15:14:17
Decyzja o nałożeniu kary za nieterminowe złożenie sprawozdania półrocznego sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr 807/IX/2016

w sprawie: wydania decyzji dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania półrocznego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Wyłączenia jawności dokonał Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

2016-11-25 15:14:05
Decyzja o nałożeniu kary za nieterminowe złożenie sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr 812/IX/2016

w sprawie: wydania decyzji dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania półrocznego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Wyłączenia jawności dokonał Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

2016-11-25 15:13:24
Decyzja o nałożeniu kary za nieterminowe złożenie sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr 787-IX-2016

w sprawie: wydania decyzji dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania kwartalnego przez przedsiębiorcę prowadzącego działalnosć w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wyłączenia jawności dokonał Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

2016-11-25 10:57:14
Decyzja o nałożeniu kary za nieterminowe złożenie sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr 686/VIII/2014  (132 KB)

w sprawie: wydania decyzji dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania kwartalnego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Wyłączenia jawności dokonał Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

2016-11-25 10:56:55
Decyzja o nałożeniu kary za nieterminowe złożenie sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr 648/VIII/2014 (241.3 KB)
 
w sprawie: wydania decyzji dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania kwartalnego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Wyłączenia jawności dokonał Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

2016-11-25 10:56:35
Decyzja o nałożeniu kary za nieterminowe złożenie sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr 636 /VIII/2014
 (231.2 KB)

w sprawie: wydania decyzji dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania kwartalnego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Wyłączenia jawności dokonał Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

2016-11-25 10:56:12
Decyzja o nałożeniu kary za nieterminowe złożenie sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr 703/VIII/2015   (144.9 KB)

w sprawie: wydania decyzji dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania kwartalnego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

2015-02-10 11:32:14