Taryfa dla Gminy Wejherowo na okres od 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku

przyjętaUchwałą Nr 1/2016Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia29lutego 2016 roku.

Treść Taryfy w formacie .pdf

Taryfa Gmina Wejherowo IV.2016-III.2017

Liczba odwiedzin : 212
Podmiot udostępniający informację : Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Wantoch-Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodniczący Zgromadzenia KZG "Dolina Redy i Chylonki" Michał Guć
Czas wytworzenia: 2016-03-02 10:07:05
Czas publikacji: 2016-03-02 10:20:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak