Taryfa dla Saur Neptun Gdańsk S.A. na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

obowiązująca w trybie art.24 ust. 8 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

Treść taryfy w formacie .pdf

Taryfa_SAUR_NEPTUN_GDAŃSK_2016

Liczba odwiedzin : 496
Podmiot udostępniający informację : Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Wantoch-Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodniczący Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" Henryk Skwarło
Czas wytworzenia: 2015-12-09 06:56:39
Czas publikacji: 2015-12-09 06:58:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak