Taryfa dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

przyjęta UchwałąNr 20/2015 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia 3 grudnia 2015 r.

Treść taryfy w formacie .pdf

Taryfa_PEWIK_GDYNIA_2016

Liczba odwiedzin : 262
Podmiot udostępniający informację : Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Wantoch-Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodniczący Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" Henryk Skwarło
Czas wytworzenia: 2015-12-07 09:32:54
Czas publikacji: 2015-12-07 09:36:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak