Uchwała Nr 20/2015

Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni z dnia3grudnia 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni

Treść Uchwały w formacie .pdf

Uchwała Nr 20/2015

Liczba odwiedzin : 779
Podmiot udostępniający informację : Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Wantoch-Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodniczący Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" Henryk Skwarło
Czas wytworzenia: 2015-12-04 11:18:14
Czas publikacji: 2015-12-04 11:20:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak