Taryfa dla Gminy Wejherowo na okres od 1 kwietnia 2015 roku do dnia 31 marca 2016 roku

przyjętaUchwałą Nr 8/2015Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia6 marca 2015 roku.
Liczba odwiedzin : 347
Podmiot udostępniający informację : Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Wantoch-Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodniczący Zgromadzenia KZG "Dolina Redy i Chylonki" Henryk Skwarło
Czas wytworzenia: 2015-03-06 13:16:17
Czas publikacji: 2015-03-06 13:16:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak