Uchwała Nr 8/2015

Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni z dnia6marca 2015 roku.

w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Wejherowo.

Treśc Uchwały w formacie .pdf

Uchwała Nr 8-2015(271.4 KB)

Liczba odwiedzin : 622
Podmiot udostępniający informację : Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Wantoch-Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodniczący Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" Henryk Skwarło
Czas wytworzenia: 2015-03-06 13:08:10
Czas publikacji: 2015-03-06 13:08:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak